De arbeidsongeschiktheidsuitkering

Door het schrijven van dit artikel willen wij u graag meer informatie verschaffen over de arbeidsongeschiktheidsuitkering. Als u u arbeidsongeschikt raakt dan is er kans dat u in aanmerking komt voor deze uitkering. U dient daarvoor eerst wel twee volledige jaren ziek te zijn geweest. De arbeidsongeschiktheidsuitkering is gebaseerd op de wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, dit wordt ook wel de ‘WIA’ genoemd. Bij deze uitkering is het van belang of u deels of volledig arbeidsongeschikt bent. Bent u volledig en duurzaam arbeidsongeschikt dan heeft u recht op 75 procent van uw laatstverdiende loon. Bent u niet volledig arbeidsongeschikt dan ontvangt u een aanvulling op uw loon. De mate van arbeidsongeschiktheid zal worden vastgesteld door een keuringsarts of/en een arbeidsdeskundige. Zij stellen als norm het inkomensverlies en daarop wordt uw aanvullende of complete uitkering op gebaseerd. Laat u dus altijd goed informeren over de diagnose van de deskundigen, daarop wordt immers uw inkomen bepaald.

Wat heeft de arbeidsongeschiktheidsuitkering voor gevolgen voor u

Arbeidsongeschiktheid heeft een grote impact op uw leven maar wat heeft een arbeidsongeschiktheidsuitkering nu voor gevolgen voor u? Ten eerste dient men vast te stellen of u volledig of deels arbeidsongeschikt bent. Wordt u volledig afgekeurd dan heeft u recht op 75 procent van uw laatstverdiende loon, dit loopt tot uw 65ste levensjaar. Wordt u gedeeltelijk afgekeurd dan gelden er andere regels, u krijgt dan een aanvulling op uw loon. Als u bijvoorbeeld eerst € 30.000 verdiende maar kunt door uw arbeidsongeschiktheid nog maar € 15.000 verdienen dan bent u voor 50 procent arbeidsongeschikt. Is het inkomensverlies minder dan 35 procent dan heeft u geen recht op een aanvullende uitkering. U ziet dat er nogal wat voorwaarden aan de arbeidsongeschiktheidsuitkering verbonden zijn, het is dus erg belangrijk dat u zich goed laat informeren over wat u nu precies nog wel en niet kunt blijven doen.

 
 
Onze partners | enquetes invullen Nederland | enquetes invullen voor geld | wft basis | Voordelige lening | Bewindvoering | Levensverzekering vergelijken | Zorgtoeslagberekenen.net | Zorgverzekering vergelijken 2016 | Meer informatie | Afterpay Winkels | Voordelige zakelijke autoverzekeringen | bankinfo.nl | www.goedkopeminilening.nl | www.belastingteruggave.eu | Zorgtoeslag aanvragen | Overstappen | Brexit Hack vragen | Begrafenisverzekering vergelijken


Copyright © 2024 Uitkering Aanvragen - Hoe vraag ik een uitkering aan?.