De gouden handdruk en WW

Er zijn nogal wat onduidelijkheden over de gouden handdruk en WW. Want heeft u nu recht op een WW-uitkering als u een gouden handdruk ontvangt? Ervan uitgaande dat u normaliter recht heeft op een WW-uitkering dan heeft een gouden handdruk daar geen invloed op. Het feit blijft dat u niet verwijtbaar mag zijn aan het ontslag, dat u een gouden handdruk krijgt geeft al aan dat uw werkgever uw arbeidsovereenkomst wil ontbinden zonder dat u daar schuld aan heeft. Mocht uzelf schuldig zijn dan zou u immers geen geldbedrag mee krijgen na het ontslag. U heeft dus ‘gewoon’ recht op een WW-uitkering en kunt deze op de gebruikelijke wijze aanvragen bij het de uitkeringsinstantie, namelijk het UWV. Echter de ontslagvergoeding kan in sommige gevallen wel worden gebruikt voor de ‘fictieve opzegtermijn’. Deze termijn moet u financieel overbruggen met inkomsten uit uw ontslagvergoeding. Dit kan betekenen dat de WW-uitkering dan pas later in gaat.

De opzegtermijn, gouden handdruk en WW

Maar hoe zit het nu precies met de opzegtermijn, gouden handdruk en WW? Uw ontslagvergoeding kan gedeeltelijk als loon worden beschouwd, dit wordt ook wel de ‘fictieve opzegtermijn’ genoemd. Het komt erop neer dat wanneer uw werkgever het contract laat ontbinden, de ontslagvergoeding als loon wordt toegekend aan de periode die onmiddellijk volgt op de datum waarop het contract is opgezegd. Wordt het contract door wederzijds akkoord beĆ«indigd dan kan de ontslagvergoeding daarna ook als loon worden gezien. Kort gezegd is de wijze waarop het dienstverband wordt beĆ«indigd op invloed van de ingangsdatum van uw WW-uitkering. Een ontslagspecialist kan u meer duidelijkheid geven over per wanneer u recht heeft op een WW-uitkering, ook kan deze u bijstaan bij het afronden van de gouden handdruk. Wint u dus te aller tijde advies in over het ingaan van uw WW-uitkering en het ontvangen van de gouden handdruk.

 
 
Onze partners | enquetes invullen Nederland | enquetes invullen voor geld | wft basis | Voordelige lening | Bewindvoering | Levensverzekering vergelijken | Zorgtoeslagberekenen.net | Zorgverzekering vergelijken 2016 | Meer informatie | Afterpay Winkels | Voordelige zakelijke autoverzekeringen | bankinfo.nl | www.goedkopeminilening.nl | www.belastingteruggave.eu | Zorgtoeslag aanvragen | Overstappen | Brexit Hack vragen | Begrafenisverzekering vergelijken


Copyright © 2024 Uitkering Aanvragen - Hoe vraag ik een uitkering aan?.