Een uitkering na een gouden handdruk

U heeft dus een gouden handdruk aangeboden gekregen en vraagt zich nu af of u ook recht heeft op een uitkering. Het antwoord hierop is met een kort en krachtige ‘Ja’ te beantwoorden. De essentie blijft of u schuldig bent aan uw eigen ontslag, bij een gouden handdruk zal hier nimmer sprake van zijn anders zal uw werkgever u geen ontslagvergoeding aanbieden. U kunt dus zonder problemen een uitkering aanvragen. Afhankelijk van de periode wanneer u gewerkt heeft heeft u recht op een WW-uitkering of een bijstandsuitkering. Het kan wel zo zijn dat uw ontslagvergoeding moet worden gebruikt tijdens de ‘fictieve opzegtermijn’. Deze termijn is de overbrugging tussen het opzeggen van uw contract en de daadwerkelijke beëindiging daarvan. Een ‘fictieve opzegtermijn’ is gelijk aan de opzegtermijn die uw werkgever normaal gesproken hanteert met aftrek van één maand. Daarbij is er wel de uitzondering dat de fictieve opzegtermijn altijd minimaal één maand moet bedragen.

Wanneer gaat uw uitkering in na de gouden handdruk

Wanneer uw uitkering ingaat na de gouden handdruk is van een aantal voorwaarden afhankelijk, dit heeft vooral te maken met de wijze waarop uw contract ontbonden is. Wordt uw contract via de kantonrechter beëindigd dan is dit per direct, u heeft dan ook meteen recht op een WW-uitkering. Let u er wel op dat dan ook meteen de aanvraag voor de uitkering indient, in de regel wordt deze ook pas wordt uitgekeerd vanaf het ontvangen van de aanvraag. Wordt uw contract ontbonden met wederzijds goedvinden of door opzegging van het contract door uw werkgever dan treed de ‘fictieve opzegtermijn’ in werking. Het is in deze gevallen dus ook verstandig daar bij de onderhandelingen over de hoogte van de ontslagvergoeding rekening mee te houden. U kunt immers een gedeelte van de gouden handdruk nodig hebben om de periode tot het ingaan van uw uitkering te overbruggen. Laat u dus altijd goed informeren en neem geen overhaaste beslissingen, deze kunnen van grote invloed zijn op uw toekomst.

 
 
Onze partners | enquetes invullen Nederland | enquetes invullen voor geld | wft basis | Voordelige lening | Bewindvoering | Levensverzekering vergelijken | Zorgtoeslagberekenen.net | Zorgverzekering vergelijken 2016 | Meer informatie | Afterpay Winkels | Voordelige zakelijke autoverzekeringen | bankinfo.nl | www.goedkopeminilening.nl | www.belastingteruggave.eu | Zorgtoeslag aanvragen | Overstappen | Brexit Hack vragen | Begrafenisverzekering vergelijken


Copyright © 2024 Uitkering Aanvragen - Hoe vraag ik een uitkering aan?.