Hoeveel uitkering krijg ik nu?

Als u bent ontslagen dan is de eerste vraag die u zich stelt waarschijnlijk ‘Hoeveel uitkering krijg ik nu?’. Het antwoord hierop is afhankelijk van welke uitkering u gaat krijgen. Bij ontslag zult u zich eerst gaan wenden tot de WW-uitkering, heeft u hier recht op dan heeft u recht op de eerste twee maanden 75 procent van uw laatstverdiende loon en daarna op 70 procent. Hierbij wordt het gemiddelde genomen van het dagloon dat u verdiende in het jaar dat u werkloos werd. De WW-uitkering heeft echter nogal wat voorwaarden, zo dient u een geruime tijd gewerkt te hebben en mag u ook niet zelf schuldig zijn aan het ontslag. Heeft u onverhoopt geen recht op een WW-uitkering dan dient u zich te wenden tot de bijstandsregeling. Deze regeling voorziet in het minimale onderhoudt en is in bijna alle gevallen minder dan de WW-uitkering.

De uitkeringsinstantie en ‘Hoeveel uitkering krijg ik nu?’

Het UWV is in Nederland de instantie die bepaalt welke uitkering u ontvangt en wat de hoogte daarvan is, denkt u dus ‘Hoeveel uitkering krijg ik nu?’ dan kan in uw persoonlijke situatie de ambtenaar van het UWV u duidelijkheid geven. U kon al de percentages lezen van de WW-uitkering, hier staat geen vast bedrag voor maar dit is afhankelijk van uw laatstverdiende loon. Er zijn wel algemene regels voor de bijstandsuitkering. Voor alleenstaande ouders is deze vastgesteld op € 1143,02 per maand, voor gehuwden op € 1270,03 en voor alleenstaanden op € 889,02. De bedragen zijn te aller tijde van toepassing op uw persoonlijke leefsituatie en uw gemeente kan de bedragen dus hoger of juist lager vast stellen. Voor vragen over de duur of hoogte van uw uitkering kunt u zich in het geval van ontslag wenden tot een ontslagspecialist. In de andere gevallen kunt u zich wenden tot het UWV of de ‘Raad voor Uitkeringsgerechtigden’.

 
 
Onze partners | enquetes invullen Nederland | enquetes invullen voor geld | wft basis | Voordelige lening | Bewindvoering | Levensverzekering vergelijken | Zorgtoeslagberekenen.net | Zorgverzekering vergelijken 2016 | Meer informatie | Afterpay Winkels | Voordelige zakelijke autoverzekeringen | bankinfo.nl | www.goedkopeminilening.nl | www.belastingteruggave.eu | Zorgtoeslag aanvragen | Overstappen | Brexit Hack vragen | Begrafenisverzekering vergelijken


Copyright © 2024 Uitkering Aanvragen - Hoe vraag ik een uitkering aan?.