Uw ontslag op staande voet aanvechten

Ontslag op staande voet aanvechten is zeker mogelijk, vooral als het geen dringende reden betreft kunt u erg sterk staan. Belangrijk is dat u binnen zes maanden schriftelijk bezwaar maakt door een beroep te doen op de vernietigbaarheid van het ontslag. Er zijn drie voorwaarden waaraan een werkgever moet voldoen om u op staande voet te mogen ontslaan:

1. Er moet een dringende reden zijn
2. De reden moet u direct worden medegedeeld
3. Het ontslag heeft onverwijld plaatsgevonden

Voldoet uw ontslag niet aan één van deze voorwaarden dan is het aanvechten van het ontslag zeker iets wat aan te raden is. De brief die u moet sturen is in bijna alle gevallen een formaliteit, bijna geen enkele werkgever zal u na het sturen van de brief weer in dienst nemen. Toch is het verstandig om in het bezwaar te melden dat u beschikbaar bent om per direct weer aan het werk te gaan.

<h3?Wat zijn de mogelijkheden om ontslag op staande voet te aanvechten

De mogelijkheden om ontslag op staande voet te aanvechten zijn beperkt, na uw schriftelijk bezwaar zal er in de meeste gevallen een spoedprocedure voor de rechtbank gaan volgen. In deze procedure gaat u het ontslag aanvechten. Het is mogelijk dat u de rechter verzoekt dat de werkgever eerst uw loon doorbetaald als dit direct bij uw ontslag is stopgezet. In het merendeel van de procedures zal een werkgever de zaak zo snel mogelijk willen afwikkelen en bijna altijd met u in gesprek gaan, dit gaat vaak in het bijzijn van juridisch adviseurs. Het komt ook vaak voor dat een rechter geen uitspraak hoeft te doen als beide partijen tijdens deze gesprekken tot een overeenkomst komen. Komt u niet tot een overeenkomst dan zal de rechter uitspraak moeten doen, is één van de partijen het daar niet mee eens dan is de enige mogelijkheid nog een bodemprocedure. Tracht u wel in alle gevallen rustig te blijven, dit is voor uw onderhandelingspositie en uw gemoedsrust het allerbeste.

 
 
Onze partners | enquetes invullen Nederland | enquetes invullen voor geld | wft basis | Voordelige lening | Bewindvoering | Levensverzekering vergelijken | Zorgtoeslagberekenen.net | Zorgverzekering vergelijken 2016 | Meer informatie | Afterpay Winkels | Voordelige zakelijke autoverzekeringen | bankinfo.nl | www.goedkopeminilening.nl | www.belastingteruggave.eu | Zorgtoeslag aanvragen | Overstappen | Brexit Hack vragen | Begrafenisverzekering vergelijken


Copyright © 2024 Uitkering Aanvragen - Hoe vraag ik een uitkering aan?.