De Wajong-uitkering in 2013

Het kabinet-Rutte-Asscher is hevige veranderingen aan het doorvoeren, wat betekend dit nu voor de Wajong-uitkering in 2013. Het belangrijkste is dat vanaf 2013 alleen mensen die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn een Wajong-uitkering kunnen aanvragen. Mensen die wel over arbeidsmogelijkheden beschikken of deze kunnen gaan ontwikkelen vallen onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten. Daar krijgt men te maken met de WWNV-uitkering. De nieuwe Wajong-wetgeving geldt ook voor mensen die vanaf 2012 een Wajong-uitkering ontvangen maar wel over arbeidsmogelijkheden beschikken, zij dienen vanaf 1 januari 2013 een aanvraag voor een WWNV-uitkering te doen bij de eigen gemeente. Voor mensen die voor 1 januari 2012 al een Wajong-uitkering ontvingen gelden andere regels. Mensen die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn ontvangen 75 procent van het wettelijk minimumloon en mensen wel arbeidsmogelijkheden hebben of kunnen ontwikkelen ontvangen 70 procent van het wettelijk minimumloon.

Wat bekent de Wajong-uitkering in 2013 voor u?

Maar wat betekenen de maatregelen van de Wajong-uitkering in 2013 nu voor u. Bent u duurzaam en volledig arbeidsongeschikt dan verandert er niets. U zult dan 75 procent van het wettelijk minimumloon blijven ontvangen. Ontving u een Wajong-uitkering maar bent u heeft u wel arbeidsmogelijkheden of is men in de veronderstelling dat u deze kunt ontwikkelen dan is de ingangsdatum van uw Wajong-uitkering van belang. Krijgt u vanaf 1 januari 2012 deze uitkering dan stopt deze voor u per 1 januari 2013, u zult zich dan tot uw gemeente moeten richten voor een WWNV-uitkering. Heeft u een Wajong-uitkering voor 1 januari 2012 dan blijft u recht houden op deze, u zult dan 70 procent van het wettelijk minimumloon gaan ontvangen. De uitkeringsinstantie UWV zal onderzoek gaan verrichten of u echt volledig en duurzaam arbeidsongeschikt bent, deze instantie neemt dan ook de beslissing of voor u de Wajong-uitkering of de WWNV-uitkering aanvraag gedaan zal moeten worden.

 
 
Onze partners | enquetes invullen Nederland | enquetes invullen voor geld | wft basis | Voordelige lening | Bewindvoering | Levensverzekering vergelijken | Zorgtoeslagberekenen.net | Zorgverzekering vergelijken 2016 | Meer informatie | Afterpay Winkels | Voordelige zakelijke autoverzekeringen | bankinfo.nl | www.goedkopeminilening.nl | www.belastingteruggave.eu | Zorgtoeslag aanvragen | Overstappen | Brexit Hack vragen | Begrafenisverzekering vergelijken


Copyright © 2024 Uitkering Aanvragen - Hoe vraag ik een uitkering aan?.